Prípravné kurzy na talentové skúšky

Kurz je určený tým, ktorí uvažujú o ďalšom štúdiu na strednej umeleckej škole a potrebujú sa zdokonaliť v kresbe, maľbe a iných umeleckých technikách. Pre účastníkov sú pripravené rôzne kresliace   a maliarske cvičenia, ktoré ich postupne pripravia na úspešné absolvovanie talentových skúšok. Oboznámia sa so základmi perspektívy, kompozície, konštrukciou figúry, zachytenie pohybu, kresba hlavy, portrétu, detailov ľudského tela, kresba a maľba zátišia atď.

Okrem toho   účastník absolvuje súbor prednášok z dejín výtvarného umenia, potrebné na prijímací test, alebo ústnu skúšku počas talentových skúšok. K dispozícii mu budú knihy aj súhrn prednášok v tlačenej forme, z ktorých sa môže vzdelávať i v domácom prostredí. Prihliada sa na replika audemars piguet doterajšie výtvarné skúsenosti. Kurzy sú vedené skúsenou lektorkou, ktorá má individuálny prístup ku každému účastníkovi.

Vzdelávací cieľ: príprava na talentové skúšky na strednú umeleckú školu

Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. Triedy ZŠ

Organizácia kurzu: kurz sa koná 1x týždenne v rozsahu 3 hodiny

Náplň kurzu:

  • základy kresby, maľby
  • priestorové cvičenia
  • základy svetla, kompozície a perspektívy
  • teoretické základy o farbe a jej použití
  • prednášky z dejín umenia
  • priebežné konzultácie domácich prác

Dĺžka kurzu: 10 x 3-45 minutových  sedení

Cena kurzu: 300 eur